FAQ

Co proponujemy?

Projekt światowego wspólnego dnia premier muzycznych zakłada, że w każdym kraju nowe albumy i single będą ukazywały się w piątki o godz. 00:01 lokalnego czasu. Oznacza to, że od tego momentu sprzedawcy detaliczni nośników fizycznych i muzyki cyfrowej będą mogli sprzedawać nowości.

Dlaczego wybrano piątek?

Badania przeprowadzone wśród konsumentów wykazały, że piątek i sobota są dniami, w których najchętniej sięgaliby po nowe wydania muzyczne. Podczas weekendu sklepy muzyczne i serwisy online odnotowują największą liczbę klientów. To również czas największej aktywności w serwisach społecznościowych.

Jakie korzyści płyną ze Światowego Dnia Premier Muzycznych ?

Po pierwsze, skorzystają na tym konsumenci, którzy nie chcą, by dostęp do muzyki był ograniczony granicami. Wprowadzenie wspólnego dnia dla premier muzycznych rozwiąże problem frustracji konsumentów z powodu wcześniejszych premier w innych krajach.
Po drugie, światowy dzień premier to dzień celebrowania muzyki – to okazja do wykreowania atmosfery ekscytacji i oczekiwania na nowe utwory.
Po trzecie, światowy dzień premier pozwoli zredukować piractwo poprzez ograniczenie luki powstałej na skutek różnicy pomiędzy datami premier w poszczególnych krajach.

Kto wspiera projekt?

Konsultacje dotyczące projektu prowadzone były wśród kluczowych i niezależnych wytwórni muzycznych, sprzedawców detalicznych, przedstawicieli wykonawców, stowarzyszeń muzycznych i operatorów zestawień/list przebojów. Projekt został zatwierdzony przez organizacje reprezentujące właścicieli praw, wiodących dystrybutorów i reprezentujące ich organizacje.
W Polsce ZPAV, krajowa grupa IFPI w Polsce, przeprowadził konsultacje w sprawie wprowadzenia „Piątków z nową muzyką” z wydawcami majors, jak i wieloma firmami niezależnymi, przedstawicielami dystrybutorów fizycznych i cyfrowych, sieciami sklepów stacjonarnych i internetowych jak i z dostawcą listy rankingowej. W opinii ogromnej większości projekt został uznany za korzystny dla rynku fonograficznego i uzyskano potwierdzenie woli współpracy nad jego implementacją na rynek polski.

Ile krajów przyłączy się do projektu?

Do projektu przystąpiło ok. 45 krajów. W IFPI zrzeszone są organizacje, które działają w 63 różnych krajach. W wielu z nich rynek muzyczny jest niewielki, ale również na tych terytoriach planowany jest wspólny światowy dzień premier.

Ile krajów będzie musiało przenieść swój dzień premier na piątek?

Z 45 krajów, które przystąpiły do projektu, 11 już wydaje nowości muzyczne w piątek, pozostałe 34 kraje będą musiały wprowadzić stosowne zmiany.

Dlaczego obecnie kraje mają różne dni dla wydawanych premier?

Takie dni były wybierane w wielu krajach z powodów kulturowych i historycznych na mocy uzgodnień z zainteresowanymi stronami, na poziomie lokalnym. Implikacje międzynarodowe nie były wówczas brane pod uwagę.

Czy obecnie w każdym kraju istnieje jeden wspólny dzień, w którym wydawane są nowości muzyczne?

To zależy – w krajach takich jak: Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Niemcy – funkcjonuje jeden wspólny dzień dla premier muzycznych. W innych krajach – np. w Korei Południowej czy Chinach taki dzień nie istnieje. Na takich rynkach, jeśli niemożliwe będzie wprowadzenie wspólnego dnia premier dla całego repertuaru, tylko repertuar międzynarodowy będzie wydawany w piątek. Inne lokalne premiery pozostaną bez zmian.

Czy jakiekolwiek kraje zmieniały już dzień premier muzycznych?

Tak, Niemcy, Austria, Szwajcaria i Holandia przeniosły swój dzień premier na piątek w 2005 r. Australia uczyniła to w roku 2009r.

Czy zmiana dnia premier muzycznych będzie dotyczyła muzyki w formacie fizycznym i cyfrowym?

Tak, zmiana dotyczy muzyki cyfrowej (np. pobrań z serwisu iTunes lub strumieni z serwisu Spotify) i muzyki na nośnikach fizycznych (albumy CD, płyty winylowe). Obecnie projekt nie uwzględnia dłuższych form w formacie wideo, ale wydawcy mogą uzgodnić, że będą one wydawane tego samego dnia.

Czy zmiany obejmą również jednorazowe wydania wyjątkowe ?

Światowy Dzień Premier powinien ułatwić tego typu wydarzenia. Obecnie wiele takich jednorazowych wydań ma miejsce wśród dostawców muzyki cyfrowej. Światowy piątek powinien sprawić, że tego rodzaju wydania pojawią się jednocześnie na wielu różnych platformach i kanałach dystrybucji, jeśli taka będzie wola artysty.

Czy oznacza to, że wszystkie wytwórnie będą wydawały wszystkie albumy i single jednocześnie na całym świecie?

Wierzymy, że wytwórnie zdecydują się na wydanie większości repertuaru międzynarodowego tego samego dnia, chociaż możliwe są wyjątki – np. określone przez wyjątkowe wydarzenia lub trasę koncertową danego artysty.

Czy wszyscy będą zmuszeni do przeniesienia dnia premier na piątek?

Nikt nie zostanie zobowiązany do wydawania nowości w piątek lub jakikolwiek inny dzień. Podobnie jak teraz istnieje ogólny konsensus i praktyka, że płyty są wydawane zazwyczaj jednego dnia – piątek, światowy dzień premier będzie funkcjonował podobnie, z tym, że na poziomie globalnym, a nie krajowym.
Firmy, które będą chciały wydawać swoje nowości w innych dniach, będą stosowały te same procedury, jak dotychczas, muszą być jednak świadome, że istnieje ryzyko piractwa i wycieku w przypadku wydań w różnych krajach w różnych dniach tygodnia.